PRIVATPERSONER

Törnby Förmögenhetsförvaltning erbjuder en personlig rådgivning till förmögna privatpersoner. Vi hjälper till att skapa en struktur i våra kunders ekonomi som passar just dem. Därefter går vi hand i hand med kunden genom livet och hanterar de möjligheter samt utmaningar som varje individ ställs inför. Vi stöttar även i tankarna och upplägget vid generationsskiften, så att det verkligen blir som våra kunder önskar.

PRIVATPERSONER

Törnby Förmögenhetsförvaltning erbjuder en personlig rådgivning till förmögna privatpersoner. Vi hjälper till att skapa en struktur i våra kunders ekonomi som passar just dem. Därefter går vi hand i hand med kunden genom livet och hanterar de möjligheter samt utmaningar som varje individ ställs inför. Vi stöttar även i tankarna och upplägget vid generationsskiften, så att det verkligen blir som våra kunder önskar.

FÖRETAGARE

Våra företagskunder är eller har varit framgångsrika inom många olika verksamheter där de givit både själ och hjärta till sitt företag. Vi kommer oftast in i bilden när bolaget har en likviditet som överstiger verksamhetens egna behov och därför behöver förvaltas för att skapa ytterligare värde till ägarna.

Vi bidrar även med rådgivning då det är dags att låta ansvaret för bolaget gå vidare till andra ägare, där vi hittar en optimal struktur oavsett om den nya ägaren är inom eller utanför familjesfären.

Till bolagets anställda erbjuder vi en pensionsförvaltning som skapar mervärde för både den anställde och de som är ansvariga inom bolaget.

FÖRETAGARE

Våra företagskunder är eller har varit framgångsrika inom många olika verksamheter där de givit både själ och hjärta till sitt företag. Vi kommer oftast in i bilden när bolaget har en likviditet som överstiger verksamhetens egna behov och därför behöver förvaltas för att skapa ytterligare värde till ägarna.

Vi bidrar även med rådgivning då det är dags att låta ansvaret för bolaget gå vidare till andra ägare, där vi hittar en optimal struktur oavsett om den nya ägaren är inom eller utanför familjesfären.

Till bolagets anställda erbjuder vi en pensionsförvaltning som skapar mervärde för både den anställde och de som är ansvariga inom bolaget.

VÅRA DEPÅER

I vår förmögenhetsförvaltning erbjuder vi vad som oftast beskrivs som nettoförvaltning. Det innebär att vi tar betalt för vår rådgivning direkt från dig som kund. De provisioner och ersättningar från till exempel försäkrings- och fondbolag som vi i en klassisk förvaltning hade erhållit, återbetalas till kundens depåer. En i våra ögon perfekt förvaltning för att visa att vi verkligen sitter på samma sida bordet som våra kunder.

VÅRA DEPÅER

I vår förmögenhetsförvaltning erbjuder vi vad som oftast beskrivs som nettoförvaltning. Det innebär att vi tar betalt för vår rådgivning direkt från dig som kund. De provisioner och ersättningar från till exempel försäkrings- och fondbolag som vi i en klassisk förvaltning hade erhållit, återbetalas till kundens depåer. En i våra ögon perfekt förvaltning för att visa att vi verkligen sitter på samma sida bordet som våra kunder.

Vi använder endast nödvändiga cookies för att din upplevelse på tornbyforvaltning.se skall bli så bra som möjligt.