GDPR

Törnby Förmögenhetsförvaltning kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med GDPR. I samband med att vi inleder och i enstaka fall redan innan vi inleder en affärsrelation kommer vi att samla in samt lagra personuppgifter. Uppgifter kommer sedan att uppdateras löpande under kundrelationens gång och viss information kommer att sparas även efter det att en kundrelation avslutats.

Informationsinsamlingen genomförs i syfte att Törnby Förmögenhetsförvaltning ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot dig som kund enligt lag. Sådant fullgörande innebär att insamlad information kommer att utlämnas till aktuella samarbetspartners.

Rådgivningsdokumentationen är ett exempel på sådan informationsinsamling. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik.

Informationen kommer vanligtvis inhämtas från dig som kund, men för att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register.

Om du önskar ta del av vilka uppgifter Törnby Förmögenhetsförvaltning har registrerat om dig så har du rätt att få ta del av den informationen. För mer information vänligen se vår integritetspolicy här.

Vi använder endast nödvändiga cookies för att din upplevelse på tornbyforvaltning.se skall bli så bra som möjligt.