I vår värld handlar allt om de fördelar och resultat vi kan skapa för varje person, familj och företag som väljer att ge oss förtroendet med sitt kapital.

Törnby drivs av Robert Fernström, Pär Tingvall och Jennifer Wall. Vi har tillsammans närmare 60 års erfarenhet som rådgivare, förvaltare och ledare i branschen.

I vår värld handlar allt om de fördelar och resultat vi kan skapa för varje person, familj och företag som väljer att ge oss förtroendet med sitt kapital.

Törnby drivs av Robert Fernström, Pär Tingvall och Jennifer Wall. Vi har tillsammans närmare 60 års erfarenhet som rådgivare, förvaltare och ledare i branschen.

Törnby erbjuder individuellt anpassade och högeffektiva portföljer där fokus är att minimera risken. Vi har inga egna produkter och står därför oberoende från egen produktförsäljning, vilket tar bort produktrelaterade intressekonflikter. Våra kunder slipper alltså fundera över om råden ges för att det är bäst för kunden eller oss. Vi väljer ofta investeringsprodukter som är prisvärda, med en förvaltningskostnad om cirka 0,25%. Våra aktivt förvaltade portföljer drivs som nettodepåer, vilket innebär att om vi i undantagsfall skulle erhålla någon tredjepartsersättning så går den tillbaka till kundens depå.

 

En viktig fördel jämfört med många konkurrenter, om inte alla, är att vi baserar rådgivningen på modern finansiell forskning. Vi förfogar över ett investeringsverktyg med kapacitet att behandla miljontals datapunkter som integrerar vedertagen portföljteori med den senaste forskningen. En grundbult är att kontinuerligt beräkna riskpremien för olika typtillgångar och därifrån bedöma vilken framåtblickande avkastningspotential och risknivå som är rimlig. Forskning visar att denna metod över tid är ett effektivare sätt att investera än att förutspå olika makroekonomiska händelser eller att jaga vinnare. Motsatsen till vår förvaltningsmodell är en klassisk top-down/makrodriven strategiprocess kombinerat med fund-picking eller stock-picking.

Utöver förvaltningsmodellen ingår löpande administration runt portföljerna såsom orderläggning och uppföljning i samband med omvikning, rebalansering, nyinvesteringar eller försäljning i samband med uttag. Vi bistår även våra kunder med rådgivning och löpande administration kring val av skattemiljö samt villkorsförhandlingar med olika institut och leverantörer såsom fondbolag, värdepappersbolag och försäkringsbolag. Törnby är en samarbetspartner som arbetar på uppdrag av och för dig som kund. Törnbys rådgivare har samarbeten med företag och privatpersoner som pågått i över 25 år. Företaget arbetar med ett trettiotal kunder och den totala förvaltningsvolymen uppgår till strax över 1 miljard.

Varmt välkomna till Törnby Förmögenhetsförvaltning

Varmt välkomna till Törnby Förmögenhetsförvaltning

Vi använder endast nödvändiga cookies för att din upplevelse på tornbyforvaltning.se skall bli så bra som möjligt.