Juridisk Information

Registrering och tillstånd

Törnby Förmögenhetsförvaltning AB (559213-3036) är ett svenskt bolag med tillstånd inom försäkringsdistribution. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket och har kontor samt säte i Uppsala.

Vår verksamhet är tillståndspliktig och samtliga medarbetare har den utbildning samt erfarenhet som krävs. För kontroll av registrering och tillstånd, se nedan kontaktuppgifter till Bolagsverket och Finansinspektionen.

Bolagsverket
Adress:         851 81 Sundsvall

Telefon:        0771-670 670

E-post:          bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats:   www.bolagsverket.se

Finansinspektionen

Adress:         Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon:        08-787 80 00 

E-post:         finansinspektionen@fi.se
Webbplats:   www.fi.se

Anknutet Ombud

Vi är anknutet bolag till det svenska värdepappersbolaget Citroneer AB. Citroneer AB (559159-1192) är ett svenskt värdepappersbolag registrerat hos Bolagsverket med säte och kontor i Stockholm. När vi agerar som ombud gör vi det under Citroneers regelverk och under deras tillstånd. Besök www.citroneer.com för ytterligare information kring Citroneer AB.

Förhandsinformation

Som kund hos Törnby Förmögenhetsförvaltning och andra bolag inom försäkringsdistribution har du enligt lag rätt att ta del av en utförlig information om hur bolagets verksamhet fungerar. I Förhandsinformationen beskriver vi bland annat hur vår rådgivning bedrivs, våra tillstånd samt vår hantering av klagomål. Vår Förhandsinformation hittar du här.

Vi använder endast nödvändiga cookies för att din upplevelse på tornbyforvaltning.se skall bli så bra som möjligt.